อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า หรือ ที่เรียกกันว่า Inverter เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนของ ระบบโซล่าร์รูฟท็อป โดยเป็นชุดที่มีความสลับซับซ้อน และเกิดปัญหามากที่สุดในกรณีที่ใช้ Inverter ที่ไม่มีคุณภาพ เนื่องจาก ชุด Inverter อาจถูกติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร โดยทั้ง อาจโดนน้ำฝน ละอองฝน ฝุ่น ความชื้น และบางกรณีก็ได้รับแสงแดดโดยตรง และยังต้องผลิตกระแสไฟฟ้า 8-10 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นการเลือกใช้ Inverter จึงต้องเลือกที่มีคุณภาพและการรับประกันจากผู้จำหน่าย อายุของ Inverter จะยาวนานขึ้น ถ้าการติดตั้งอยู่ในที่ร่ม ไม่โดนแสงแดด และไม่โดนฝน 

Solar Inverter มีทั้งหมดกี่ชนิด แตกต่างกันอย่างไร ?

โซล่าร์อินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter) ในท้องตลาดปัจจุบันของเรามีอยู่ทั้งหมด 3 ชนิด

1. ออนกริด อินเวอร์เตอร์ (On Grid Inverter)

2. ออฟกริด อินเวอร์เตอร์ (Off Grid Inverter)

3. ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ (Hybrid Inverter)

         ในนี้เราจะมาพูดถึงและเจาะลึกลงในโซล่าร์อินเวอร์เตอร์ทั้ง 3 ชนิดกัน อินเวอร์เตอร์นั้นมีบทบาทสำคัญในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก และถือเป็นสมองของระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบโรงงานระดับ 1 MW หรือ ระดับครัวเรือน 3 KW  ต่างต้องใช้อินเวอร์เตอร์ทั้งสิ้น ฟังก์ชั่นพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์คือการแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเป็นมาตราฐานที่เราใช้ตามครัวเรือน อินเวอร์เตอร์จึงเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคานั่นเอง ก่อนที่จะติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อป จึงจำเป็นต้องรู้ว่าโซล่าร์อินเวอร์เตอร์ แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร เพราะจะได้เลือกอินเวอร์เตอร์ที่ดีที่สุดและเหมาะกับการใช้งานของบ้านหรือสำนักงานนั่นเอง


ออนกริด อินเวอร์เตอร์ (On Grid Inverter)         ออนกริด อินเวอร์เตอร์ (On Grid Inverter) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Grid Tie Inverter ได้รับความนิยมและใช้งานกันมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้จะทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่แผงโซล่าร์เซลล์ผลิตได้ในตอนกลางวันเป็น พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) และนำไปแจกจ่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อใช้งานในทันทีโดยไม่มีการกักเก็บเอาไว้ หากปริมาณการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในบ้านในตอนที่แสงแดดอ่อน หรือ ในตอนกลางคืน อินเวอร์เตอร์จะดึงไฟฟ้าจาก ไฟฟ้าของภาครัฐ (Grid) มาใช้งานร่วมกัน เพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ผลิตไม่เพียงพอ และในกรณีที่ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเกินกว่าการใช้งาน หรือ เหลือจากการใช้งานของบ้าน อินเวอร์เตอร์จะดึงไฟฟ้าที่เหลือใช้กลับคืนไปให้การไฟฟ้า หรือก็คือการขายไฟฟ้าคืนให้ภาครัฐได้ด้วยนั่นเอง 

 

ออนกริด อินเวอร์เตอร์ On Grid Inverter เหมาะกับใคร?

          – อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้เหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการลดบิลค่าไฟเป็นหลัก และใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันในปริมาณมาก หรือต้องการเพิ่มมูลค่าให้บ้านเรือนหรืออาคาร ออนกริดอินเวอร์เตอร์ (On Grid Inverter) มุ่งเน้นไปที่การคุ้มทุนที่รวดเร็ว เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าทุกส่วนถูกนำไปใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการใช้งาน และการนำไปขายคืนให้กับภาครัฐ


          – อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้ไม่เหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการกักเก็บไฟฟ้าที่ผลิต ไว้ใช้ในเวลากลางคืน เพราะ ระบบผลิตไฟฟ้าใช้ทันทีไม่สามารถกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้ และ ไม่สามารถใช้งานได้หากไฟฟ้าจากภาครัฐเข้าไม่ถึงเพราะตัวอินเวอร์เตอร์เองยังต้องทำงานโดยใช้ไฟฟ้าจากภาครัฐมาเลี้ยง รวมถึงระบบในตอนกลางคืนหรือขณะที่ไม่มีแสงแดดยังคงต้องใช้ไฟจากภาครัฐเป็นหลักอยู่

 

 

ออฟกริด อินเวอร์เตอร์ (Off Grid Inverter)          ออฟกริด อินเวอร์เตอร์ (Off Grid Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ที่แยกตัวการทำงานอิสระไม่ต้องพึงพาไฟฟ้าจากภาครัฐ ซึ่งระบบการทำงานคือนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าร์เซลล์ผ่านตัว Charge Controller ซึ่งจะคอยควบคุมการชารจ์ของแบตเตอรี่ ป้องกันการโอเวอร์ชารจ์ ควบคุมกระแสไฟการชารจ์ให้เสถียร และตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ได้ เพื่อการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งในบางเจ้าจะมี Charge Controller อยู่ในตัวอินเวอร์เตอร์อยู่แล้ว อินเวอร์เตอร์บางเจ้าอาจจะต้องหาซื้อมาใส่แยก หลังจากกระแสไฟฟ้าผ่านตัว Charge Controller และตรงเข้าสู่แบตเตอรี่เพื่อกักเก็บแล้ว อินเวอร์เตอร์จะดึงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาแปลงเป็น AC เพื่อใช้เลี้ยงการทำงานของอินเวอร์เตอร์ และ แจกจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้านเพื่อใช้งานต่อไป และ หากเหลือจากการใช้งานกระแสไฟฟ้าจะยังคงอยู่และถูกกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานต่อไป.Off Grid Inverter เหมาะกับใคร?

          – อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้เหมาะกับผู้ใช้งานที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และ ต้องการกักเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าร์รูฟท็อปไว้ใช้ในเวลากลางคืน.


          – อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงอยู่แล้ว หรือ มีปริมาณการใช้ไฟเยอะๆเพราะต้องลงทุนสูงในด้านของแบตเตอรี่ ซึ่งแพงกว่าการใช้งานแบบ On Grid.

 


ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ (Hybrid Inverter)           ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ (Hybrid Inverter) ยังสามารถแแยก ออกได้เป็น ไฮบริดออนกริด อินเวอร์เตอร์ (Hybrid On Grid Inverter) และ ไฮบริดออฟกริด อินเวอร์เตอร์ (Hybrid Off Grid Inverter)

Hybrid On Grid Inverter

ไฮบริดออนกริด อินเวอร์เตอร์ (Hybrid On Grid Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ที่นำ On Grid และ Off grid มาทำงานควบคู่กัน โดยหลักการทำงานคือ นำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าร์เซลล์มาจ่ายผ่าน Charge Controller เพื่อนำเข้าไปกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่หลังจากนั้นอินเวอร์เตอร์จะดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาเพื่อเลี้ยงตัวเองและแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อแจกจ่ายเข้าไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เหมือนกับ Off Grid Inverter แต่ระบบ Hybrid On Grid นี้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น คือ เมื่อไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์น้อย หรือ ในตอนกลางคืน ระบบจะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาชาร์จเข้าแบตเตอรี่อัตโนมัติ และแจกจ่ายไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้ใช้ไฟฟ้าได้ไม่ขาดช่วงทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่จะหมด อีกทั้งอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ยังขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้าได้อีกด้วย

ข้อควรรู้ : อินเวอร์เตอร์ประเภทนี้สามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 4 รูปแบบ

  • ในเวลากลางวัน กรณีที่มีการใช้ไฟมากกว่ากำลังการแปลงไฟของอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยจะดึงไฟฟ้าจากสายส่งเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าแทนพลังงานจากระบบโซล่าร์รูฟ 
  • ในเวลากลางวัน กรณีที่มีการใช้ไฟน้อยกว่ากำลังแปลงไฟของอินเวอร์เตอร์ ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงจะถูกนำไปชาร์จลงแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่เต็ม กระแสไฟที่ผลิตจากแผงจะถูกส่งกลับไปยังสายส่งของการไฟฟ้าฯ เพื่อสำหรับการขายไฟ (ผู้ใช้ระบบนี้จะต้องทำการขอเปลี่ยนมิเตอร์จากมิเตอร์จานหมุนปกติเป็นมิเตอร์ระบบดิจิตอลเพื่อป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกลับ หรือ แจ้งทำการขออนุญาตขายไฟฟ้าคืนให้กับภาครัฐ) 
  • ในเวลากลางคืน กรณีที่มีการใช้ไฟมากกว่ากำลังการแปลงไฟของอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยจะดึงไฟฟ้าจากสายส่งเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าแทนพลังงานจากระบบโซล่าร์รูฟ 
  • ในเวลากลางคืน กรณีที่มีการใช้ไฟน้อยกว่ากำลังการแปลงไฟของอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ดึงไฟฟ้าแบตเตอรี่เข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดแล้วระบบจึงจะกลับไปใช้ไฟจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าแทนโดยอัตโนมัติ 

ข้อควรรู้ของระบบนี้ คือ การใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปควรจะต้องน้อยกว่ากำลังการแปลงไฟของอินเวอร์เตอร์ ถึงจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน แต่ถ้าการใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปมากกว่ากำลังการแปลงไฟของอินเวอร์เตอร์ ระบบจะตัดการทำงานรวมถึงจะไม่ดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ร่วมแต่ใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง 100% ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดการประหยัด


Hybrid On Grid Inverter เหมาะกับใคร?

– อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าไว้สำหรับบ้านหรือสำนักงานที่ต้องการมีไฟฟ้าใช้หากไฟฟ้าจากภาครัฐดับ ผลิตเหลือก็ยังสามารถขายไฟฟ้าคืนได้.


-อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มุ่งเน้นจุดคุ้มทุนเร็วเพราะราคาต้นทุนของแบตเตอรี่ยังค่อนข้างสูงในปัจจุบัน.

 

Hybrid Off Grid Inverter

ไฮบริดออฟกริด อินเวอร์เตอร์ (Hybrid Off Grid Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ทำงานโดยรับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ผ่านตัว Charge Controller จ่ายไปกักเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ และ หากแสงอาทิตย์อ่อน อินเวอร์เตอร์จะดึงไฟฟ้าจากภาครัฐ (Grid) มาช่วยชาร์จแบตเตอรี่อีกด้วย หลังจากนั้นอินเวอร์เตอร์จะทำการดึงพลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บไว้ในแบตเตอรี่มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับก่อนแจกจ่ายไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้การทำงานจะเหมือน Hybrid on grid ทุกประการหากแต่ แตกต่างกันโดยอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้จะไม่รองรับการขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้านั่นเอง.

 

Hybrid Off grid Inverter เหมาะกับใคร?


– อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าไว้สำหรับบ้านหรือสำนักงานที่ต้องการมีไฟฟ้าใช้หากไฟฟ้าจากภาครัฐดับ.


-อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มุ่งเน้นจุดคุ้มทุนเร็วเพราะราคาต้นทุนของแบตเตอรี่ยังค่อนข้างสูงในปัจจุบัน.

ราคาของอินเวอร์เตอร์

ราคาของ อินเวอร์เตอร์ ในปัจจุบัน พบว่ามีราคาหลากหลาย ตั้งแต่ราคาถูก เพียงไม่กี่พันบาท ไปจนหลายๆหมื่นบาท แต่ราคาสูง ก็จะรับประกันตัวเครื่อง 5 ปีซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐาน ซึ่งอินเวอร์เตอร์ราคาถูกจะไม่มีการรับประกัน และเนื่องจาก ระบบโซล่าร์รูฟท็อป มีอายุงานถึง 25 ปี ดังนั้นการรับประกันและคุณภาพของสินค้าแแต่ละชิ้นจึงมีความสำคัญมาก การใช้ของราคาถูกในระบบโซล่าร์รูฟท็อป จะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมา และต้นทุนก็จะแพงกว่าการที่ใช้ของคุณภาพดีในระยะยาว

อายุการใช้งาน 

อายุงานของอินเวอร์เตอร์ที่มีคุณภาพส่วนใหญ่จะมีอายุงาน 10-15 ปี ดังนั้นในรอบการใช้ โซล่าร์รูฟท็อป ควรจะต้องเปลี่ยน อินเวอร์เตอร์ 1 ครั้ง และควรเลือกบริษัทที่มั่นคง เพื่อป้องกันปัญหาการเข้ากันไม่ได้ของ ระบบอินเวอร์เตอร์ กับ แผงที่ติดตั้ง

อินเวอร์เตอร์ อีฟ ไลท์ติ้ง 

อินเวอร์เตอร์ ของ อีฟ มีทั้ง 3 ระบบ เริ่มตั้งแต่  1.5 กิโลวัตต์,  3 กิโลวัตต์, 5 กิโลวัตต์ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส, 10 กิโลวัตต์ ทุกรุ่นผลิตจากวัสดุคุณภาพ สามารถติดตั้งภายนอกได้ การระบายความร้อนดีเยี่ยม อายุการใช้งานยาวนาน 10-15 ปี โดยรับประกัน 5 ปี  

ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงมาจากเว๊ปไซต์ EVE SOLAR ROOFTOP